Tento pupkatý pánko (Roy Nelson) mláti každého v ringu hlava nehlava :)

BEZ KOMENTÁRA

ZANECHAŤ ODPOVEĎ